Lonkan nivelrikon hoito on alkuvaiheessa ensisijaisesti konservatiivinen eli kipulääkitystä ja kuntoutusta. Lonkan tekonivelleikkaukseen päädytään, kun asianmukaisesti toteutettu konservatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää lievitystä nivelrikon oireisiin ja röntgenkuvassa on selkeä muutos.

 
  • Tekonivelleikkaus on vaikean ja konservatiiviseen hoitoon huonosti reagoineen nivelrikon hoitomuoto
  • Leikkauksen tavoitteena on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä

Lonkan nivelrikkoa pyritään hoitamaan ensisijaisesti konservatiivisesti eli kipulääkkeillä ja fysioterapialla. Lonkan tekonivelleikkaukseen päädytään, kun asianmukaisesti toteutettu konservatiivinen hoito ei ole tuottanut riittävää lievitystä oireisiin, toimintakykyä haittaa selvä liikerajoitus tai virheasento ja röntgenkuvassa on selkeä muutos. Leikkauksesta odotettavissa olevan hyödyn tulee olla myös suurempi kuin siihen liittyvät riskit. Leikkaushoidon aiheellisuuden arviointi perustuu aina yksilölliseen arviointiin.

Potilaat haluavat yhä useammin hoitoa lievempäänkin, mutta oireiseen, nivelrikkoon pystyäkseen jatkamaan elämäänsä, työtään ja harrastuksiaan mahdollisimman normaalisti. Nivelrikkopotilaan odotuksista ennen leikkausta tulee keskustella ortopedin kanssa, ja potilaan tulee ymmärtää leikkaukseen liittyvät riskit. Leikkaukseen ei ryhdytä vain siksi, että potilas haluaa sitä. Leikkausindikaatiot ovat pidetty riittävän tiukkoina. Pelkkä epäselvä voimakas kipu ilman nivelrikkoon sopivia selkeitä kuvantamalla tai tähystyksessä havaittuja muutoksia (rustonalainen luu paljaana laajoilta alueilta) ei ole leikkauksen aihe. (1)

Elämänlaatumittareilla arvioituna tekonivelleikkaus on kalleudestaan huolimatta kustannustehokas hoitomuoto ja hyvin vaikuttava hoito (2).

LÄHTEET

  1. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. Suomen Artroplastiayhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki. Saatavilla internetissä: PDF. Viitattu 20.4.2017
  2. Polvi- ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito –suositus 2012 

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png