Kuntoutuminen on aina yksilöllistä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuntoutujan toimintakyky ennen leikkausta, kokemus harjoittelusta, kivun kokeminen sekä mahdollinen lääkevastaisuus. Oma aktiivisuus on aivan keskeistä lonkan hyvän toimintakyvyn palautumisessa.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen leikattu lonkka voi olla pitkään kipeä ja turvonnut. Tämä voi olla merkittävä syy haluttomuuteen tehdä tärkeitä liike- ja venytysharjoitteita. Onnistunut kuntoutuminen edellyttää kuitenkin aktiivisen harjoittelun aloittamisen ohjeiden mukaan heti leikkauksen jälkeen. Kipu ja turvotus eivät saa olla este harjoittelulle. Kipulääkkeiden käytön tulee olla lääkemääräysten mukaista sekä liikkumisen varmistamiseksi riittävää ja säännöllistä. Muut toimivaksi koetut hoitokeinot kipuun ja turvotukseen ovat liike, kylmähoito ja kohoasento.

 
 • Oma aktiivisuus kuntouttamisessa on yhtä tärkeää kuin itse leikkaus
 • Kuntouta lonkkaasi nousujohteisesti ensi viikoista alkaen
 • Liike on lääke, mutta maltti on valttia!
 • Huolehdi riittävästä kivun hoidosta lääkkeillä, kylmähoidolla ja kohoasennolla
 • Liikeharjoitus on ollut liian rasittava, jos:
  harjoittelun nostattama kipu ei poistu 30 minuutin kuluessa harjoituksen jälkeen
  harjoittelu aiheuttaa leposärkyä öisin
  harjoittelu jäykistää lihaksia vielä harjoitusta seuraavana päivänä

Kävely

Terapeuttinen harjoittelu tulisi aloittaa heti leikkauksen jälkeen. Kahden ensimmäisen viikon aikana sen tulisi olla vielä hyvin kevyttä. Tulehdusvaiheen aikana (1. viikko) on hyvin tärkeää, ettei leikattua lonkkaa rasiteta liikaa. Ensimmäisten päivien aikana harjoitteiksi riittävät verenkiertoa parantavat ja lonkan liikelaajuutta lisäävät kevyet pumppaus- ja venytysharjoitteet, joita ohjattiin jo sairaalassa.

Ensimmäisten viikkojen tärkeimpänä toiminnallisena harjoitteena on kävely. On tärkeää, että luotat leikattuun jalkaan ja lonkan tekoniveleen. Leikatulle jalalle saa normaalisti varata täyden painon, joten pyri heti alusta asti mahdollisimman normaaliin askeleeseen leikatunkin jalan suhteen. Kävelyn harjoittelua jatketaan nousujohteisesti koko kuntoutumisen ajan.  Realistinen tavoite kahden viikon kohdalla olisi, että pystyt kävelemään vuorotahtisesti kahteen kyynärsauvaan tukien niin sisällä kuin ulkona. Kävelymatkojen tulisi lisääntyä nousujohteisesti. Tukea tulisi kuitenkin käyttää niin kauan kuin kävely ilman apuvälineitä ei onnistu ontumatta. Realistinen tavoite potilaalle, joka ei käyttänyt apuvälineitä ennen leikkausta, olisi, että hän kykenisi kävelemään luonnollisen rytmikkäästi ja ontumatta ilman apuvälineitä viimeistään kahdeksan viikkoa leikkauksen jälkeen.

Liikerajoitukset ensimmäiselle kuudelle viikolle

Leikkaustavasta johtuen pehmytkudoksille on annettava riittävästi aikaa kunnolla kiinnittyä paikalleen. Tästä johtuen ensimmäisen kuuden viikon aikana tulee välttää kyykistymistä yli 90 asteen, sekä lonkan ulko ja sisäkiertoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jalkojen ristimisen välttämistä istuessa tai istumista liian matalalla tuolilla. Liiallinen kumartelu esimerkiksi sukkia tai kenkiä pukiessa tai vaikka esineitä nostellessa on myös kielletty, joten varmista että sinulla tarvittavat apuvälineet käytössäsi kyseisten asioiden hoitamiseen.

Myöhemmässäkin vaiheessa kannattaa välttää ääriasentoja ja vääntöjä, ettei tekonivel pääse irtoamaan paikoiltaan. Toistuva kantaisku esimerkiksi juostessa saattaa kuluttaa tekoniveltä ennenaikaisesti ja vaatia jossain vaiheessa nivelen uusimisen.

Käytä kipulääkkeitä riittävästi ja säännöllisesti

Kipulääkkeiden säännöllinen syöminen etenkin alkuvaiheessa on keskeistä terapeuttisen harjoittelun toteuttamiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lääkkeitä tulisi syödä riittävästi ja säännöllisesti, jotta kipu ei pääse estämään missään vaiheessa terapeuttisen harjoittelun toteutumista. Katso tarkemmin kohta "Kivunhoito: liike, lääke, kylmä ja koho". 

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png