Tekonivelleikkauksen on tarkoitus parantaa elämänlaatua ja mahdollistaa mahdollisimman normaali elämä. Tekonivel on kuitenkin kehoon asennettava vieras esine ja siihen tottumiseen menee oma aikansa.

Kuntoutuminen ja tekoniveleen tottuminen on yksilöllistä. Monet leikatut saattavat kokea aluksi voimakastakin kipua, turvotusta tai tunnottomuutta. Vasta vuoden kuluttua leikkauksesta voidaan arvioida kunnolla leikkauksen onnistuminen. Monilla tekonivel kestää loppuelämän, mutta joillain se voidaan joutua vaihtamaan esimerkiksi mekaanisen kulumisen seurauksena. Ylipaino on yksi niveltä nopeimmin kuluttavista tekijöistä.

Tekonivel mahdollistaa liikunnan, mutta sen kanssa suositellaan harrastettavan pehmeitä ja rullaavia liikuntamuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä tai uintia, joissa lonkkaan ei kohdistu toistuvia iskuja eikä vääntöä.

 
 • Tekonivel parantaa elämänlaatua ja mahdollistaa monenlaista liikuntaa
 • Kuntoutuminen on aina yksilöllisiä
  Tekonivel saattaa kulua vuosien saatossa
 • Kerro tekonivelestä lääkärikäyntien ja eri toimenpiteiden yhteydessä
 • Ei suositella liikuntalajeja, joissa lonkkaan kohdistuu ääriasentoja tai vääntöjä

Tekonivel poistaa yleensä leikkausta edeltäneen kovan nivelkivun ja mahdollistaa normaalin elämän. Tekonivel ja sen toiminta eivät vastaa täysin omaa tervettä polvea, ja se saattaa tuntua myös erilaiselta. Toipuminen lonkan tekonivelleikkauksesta vie aikaa, ja lopullinen tulos leikkauksesta on arvioitavissa vasta noin vuoden kuluttua leikkauksesta.

Tekonivelten laatu ja kestävyys ovat vuosien kuluessa parantuneet. Tekonivel on mekaaninen varaosa, joka voi kulua tai irrota luusta. On arvioitu, että 10 vuoden kuluttua leikkauksesta noin 95 % lonkkien tekonivelistä on paikallaan toimien normaalisti.

Harvinaisempi tekonivelleikkauksen jälkiongelma on hermovaurio, joka johtuu hermon liiallisesta venytyksestä. Tästä voi seurata jalan tunnottomuutta tai voimattomuutta, mutta vaiva korjaantuu normaalisti 6-18 kuukauden sisällä.

Leikkauksen jälkeen alaraajoihin saattaa muodostua pieni pituusero. Varmimmin eron voi todeta röntgenkuvasta mittaamalla. Ero saattaa tuntua todellista suuremmalta johtuen sen yhtäkkisestä ilmaantumisesta. Pieneen pituuseroon tottuu useimmiten, eikä sillä ole juuri merkitystä jokapäiväisen toiminnan suhteen. Mikäli ero on suurempi tai tuntuu hyvin häiritsevältä, kannattaa asiasta keskustella lääkärin tai fysioterapeutin kanssa.

Bakteeri-infektion ennaltaehkäisy ja niiden huolellinen hoito on jatkossakin tärkeää, koska infektio voi levitä veriteitse tekoniveleen. Hammashoidon yhteydessä on tärkeä kertoa asennetusta tekonivelestä. Eräät hammashoidon toimenpiteet saattavat vaatia suoja-antibiootin 6 kk tekonivelleikkauksen jälkeen, jotta estetään mahdollinen veriteitse tapahtuva tekonivelen tulehtuminen.

Asuinkunnan terveys- ja liikuntatoimi, kansalaisopistot ja eri järjestöt sekä lukuisat yksityiset yritykset järjestävät eritasoisia yksilö- tai ryhmäliikuntatilaisuuksia, joihin voit hakeutua jälkitarkastuksen jälkeen.

Osoitteesta www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka löydät yleiset terveysliikuntasuositukset. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen suositeltavia liikuntamuotoja ovat: kävely, uinti, pyöräily ja hiihto. Muita harrastuksia voit tehdä oman vointisi mukaisesti.

LONKKANIVELTÄ ISKUTTAVAA TAI VÄÄNTÄVÄÄ TOIMINTAA EI SUOSITELLA:

 • Juoksu
 • Hyppy- ja loikkaharjoitteet
 • Jalkakyykyn syvät ja leveät versiot
 • Painonnosto (tempaus ja työntö)
 • Mailapelit
 • Pallopelit
 • Kamppailulajit
 • Luistelu, rullaluistelu ja luisteluhiihto
 • Laskettelu

Jos olet em. lajien kokenut harrastaja, niin voit jatkaa harrastamista kevyemmällä tasolla (hyvällä tekniikalla ja rauhallisemmin), mutta em. lajeja ei suositella aloitettavaksi tekonivelleikkauksen jälkeen. 

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png