Ontuminen johtuu yleensä vammasta, kivusta tai muusta syystä luoden epätasaisen ja virheellisen liikemallin kävelyyn. Kehon virheasennot voivat ylläpitää kipua tai johtaa erilaisiin kiputiloihin. Kuntoutumisessa on tärkeää kävelyn normalisoituminen mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen.
 
  • Ontuminen johtuu yleensä kivusta
  • Ontuminen kuormittaa nivelpintoja
  • Ontuminen luo virheellisen liikemallin kävelyyn
  • Kuntoutumisvaiheessa tulisi käyttää apuvälineitä, kunnes kävely sujuu ontumatta

Ihmiskeho on suunniteltu kävelemään. Kävely on tehokas tapa liikkua, kun se sujuu tasaisesti ja vaivattomasti. Alaraajojen lihakset, jänteet ja nivelet lonkista polvien ja nilkan kautta jalkaterään kompensoivat ja tukevat toisiaan saavuttaakseen optimaalisen ja mahdollisimman tehokkaan kävelyliikkeen mahdollisimman vähällä kulutuksella. Jos tämä taloudellinen kävelytyyli rikkoutuu syystä tai toisesta, se aiheuttaa yleensä ongelmia.

Ontuminen johtuu yleensä kivusta. Toinen syy leikkauksen jälkeiselle ontumiselle voi olla se, ettei leikattuun lonkkaan vielä luota tarpeeksi siten, että sille uskaltaisi astua kunnolla. Ontumista tulee kuitenkin pyrkiä välttämään, eikä kyynärsauvoista kannata luopua, ennen kuin kipu ja uskallus mahdollistavat kunnollisen kävelyn ilman apuvälineitä. Ontuessa luodaan virheellinen liikemalli kävelyn suhteen. Pahimmillaan aivot omaksuvat tämän virheellisen mallin ja alkavat pitää sitä normaalina, jolloin vääränlainen kävely saattaa jatkua, vaikkei kipuja enää tuntuisikaan. Väärin opitusta mallista on tulevaisuudessa haastavaa oppia pois. Ontuminen saattaa johtaa myös fyysisiin ongelmiin. Kun lihakset ja nivelpinnat kuormittuvat niille epäedullisella tavalla ne joutuvat reagoimaan tapahtuneeseen. Nivelpinnat saattavat kulua epätasaisesti, aiheuttaen kipua ja edesauttaen nivelrikon syntymistä. Lihakset puolestaan saattavat ylirasittua toiselta puolelta vartaloa, kun taas vastakkaisen puolen lihakset heikkenevät ja surkastuvat. Tämä johtaa kehon virheasentoihin, jotka voivat johtaa määrittelemättömiin ja vaikeasti parannettaviin kipuihin.

Kävelyä sauvojen kanssa ja mahdollisesti jopa ilman niitä tulisi harjoitella jo sairaalassa ammattilaisten ohjauksessa. Samalla on hyvä lujittaa luottoa ja uskoa uuteen asennettuun tekoniveleen. Vaikka se on aluksi kipeä, sen on tarkoitus kestää vähintään tavallista arkirasitusta, johon kävely voidaan lukea. Kuntoutumisvaiheessa on hyvä pitää maltti mukana ja käyttää kyynärsauvoja, kunnes kävely sujuu ontumatta. Mikäli lievää ontumista kuitenkin kivun tai muun takia esiintyy, kannattaa asia tiedostaa ja tehdä töitä sen eteen, että kävely normalisoituisi mahdollisimman pian. Paikoilleen jääminen pelon takia ei tulisi olla vaihtoehto, sillä se hidastaa oleellisesti lonkan kuntoutumista!

  

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png