Ihmisen synnynnäinen ominaisuus on tahto liikkua. Liikkumisessa ja toiminnassa tärkeitä tekijöitä ovat liikunnan motivaatiot ja palkitsevuus. Kuntoutumisessa liikunnan määrää tulisi kasvattaa nousujohteisesti. Kuntouttava liikunta ei saisi aiheuttaa kovaa kipua.
 
  • Arkiliikuntakin edesauttaa monia kuntoutumisen tekijöitä
  • Kuntoutuksen tulisi edetä nousujohteisesti
  • Maltti on valttia!

Tekonivelleikkaukseen on päädytty siitä syystä, että lonkan nivelrikko on edennyt niin pitkälle, että se haittaa merkittävästi jokapäiväistä elämää. Sillä oletuksella liikkuminen ja liikunta ovat tuottaneet tuskaa. Leikkauksen avulla lonkasta on tarkoitus saada taas kivuton, jotta se mahdollistaa normaalin elämän. Leikkaus yksin ei kuitenkaan paranna kaikkea, vaan jokaisen on itse tehtävä töitä oman fyysisen kuntoutumisensa eteen. Leikkaavien lääkäreiden suusta kuultuna onnistunut leikkaus on vain puolet onnistumisen edellytyksistä. Toinen puoli on onnistunut kuntoutus, joka vaatii töitä ja motivaatiota potilaalta.

Liikkumisella voidaan vaikuttaa moneen kuntoutumista edesauttavaan tekijään. Jo perus arkiliikunta esimerkiksi kävelyn muodossa ylläpitää kestävyyskuntoa ja painonhallintaa, kiihdyttää aineenvaihduntaa, ehkäisee laskimotukosten syntymistä, vahvistaa lihaksia sekä vahvistaa luottamusta uuteen niveleen. Kuntouttavan harjoittelun kannattaa olla mahdollisimman monipuolista. Kestävyys-, voima-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelulla on kaikilla merkittävä osuutensa kattavassa kuntoutumisessa. Alaraajan ja keskivartalon lihaksia vahvistamalla voidaan tukea uusittua lonkkaniveltä, liikkuvuusharjoittelun avulla voidaan lisätä lonkan liikerataa, joka mahdollistaa mahdollisimman monenlaisen toiminnan ja tasapainoharjoittelun avulla voidaan tukea kävelemistä erilaisilla alustoilla. Tärkeintä on tiedostaa, ettei kukaan voi tehdä kuntoutusta kenenkään puolesta, vaan se on tehtävä itse. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, vaan apua voi hakea monista paikoista. Sitä varten tämäkin sivusto on kehitetty!

Vaikka liikkuminen on tärkeää, se on aloitettava maltilla. Kuntouttavan liikunnan ei tule aiheuttaa sietämätöntä kipua, eikä liikkumismäärää kannata nostaa liian suureksi liian nopeasti, vaikkei kipuja esiintyisikään. Jokainen kuntoutuu yksilöllistä vauhtia, eikä täysin yleispäteviä kaikille sopivia ohjeita voi antaa. Yleisesti monille sopivia liikuntalajeja ovat kävely, pyöräily, hiihto perinteisellä tyylillä sekä uinti. Ne ovat kuormittavuudeltaan kaikki edullisia lonkkanivelen kannalta. Aivan kaikkia liikuntamuotoja ei kuitenkaan voida suositella lonkalle, johon on asennettu tekonivel. Ensimmäisen kuuden viikon aikana leikkauksen jälkeen tulee välttää yli 90 asteen koukistusta lonkkanivelessä sekä ulko- ja sisäkiertoliikettä. Myöhemmissäkin vaiheissa tulee välttää syviä kyykkyasentoja, etenkin jos liikkeeseen liittyy ulko-/sisäkiertoa tai jos harjoitellaan raskaiden painojen kanssa. Myös juoksemista, kontaktilajeja sekä lajeja joissa esiintyy toistuva voimakas kantaisku, saattaa olla hyvä välttää.

Tältä sivustolta löydät paljon neuvoja, ohjeita ja harjoitteita, joiden tarkoitus on auttaa sinua mahdollisimman tehokkaassa kuntoutumisessa leikkauksesi jälkeen. 

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png