3-6 vk

Harjoittelu-sivulla perustiedot kaikista harjoitusjaksoista.
>> Lue ensin

Harjoitusjakson 3-6 vk päätavoitteet:

 • kivun ja turvotuksen hallinta
 • liikelaajuuden lisääminen
 • alaraajojen ja keskivartalon lihasten aktivoiminen ja vahvistaminen
 • tasapainon ja asentotunnon kehittäminen kävelyn tueksi
 • kävelyharjoittelu ja apuvälineistä luopuminen asteittain

3-6 vk rasitustaso korkeintaan RPE 11

>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)

LYHYESTI:

 • kasvata kävelymäärää ja arkiaskareita asteittain
 • aloita kevyt alaraajojen vahvistaminen
 • luovu apuvälineistä, kun kävely sujuu ontumatta
 • vahvista tasapaino- ja asentotuntoharjoitteilla luottamusta leikattuun lonkkaan

Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omasta harjoittelustaan. Sivuston tekijät eivät ole vastuussa mistään yksittäisten henkilöiden itsenäisen harjoittelun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai taloudellisista seuraamuksista..


Toisen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:

 • Huolehditaan riittävästä kivun ja turvotuksen hoidosta (liike, lääke, kylmä ja koho)
 • Liikutetaan lonkkaniveltä riittävästi, jotta arpikudoksen kiinnikkeitä ei synny vääriin paikkoihin
 • Liikkua nousujohteisesti kävellen: kyynärsauvoista pyritään siirtymään kävelysauvoihin ja kävelylenkkien matkaa kasvatetaan nousujohteisesti ja maltilla
 • Kävelyn tulee sujua luonnollisen rytmikkäästi ilman ontumista ennen kuin apuvälineestä luovutaan tai vaihdetaan kevyemmin avustavaan
 • Varmistetaan kävelyn ja harjoitteiden suoritustekniikka keskittymällä hyvään ryhtiin, symmetrisiin liikkeisiin sekä lonkan ja polven linjaukseen
 • Harjoitusliikkeissä tehdään oman kehon painolla suoritettavia liikkeitä. Tehdään lonkan liikkuvuusharjoitteita, mutta vältetään voimakkaita kuormia ja ääriasentoja

Edellisten liikkeiden lisäksi voidaan aloittaa seuraavia liikkeitä:

LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO

LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS

KÄVELYHARJOITTELU

KESTÄVYYSKUNTO

LIHASKUNTO, VOIMA