7-9 vk

Harjoittelu-sivulla perustiedot kaikista harjoitusjaksoista.
>> Lue ensin

Harjoitusjakson 7-9 vk päätavoitteet:

 • liikelaajuuden lisääminen rajoitusten poistuttua
 • alaraajojen maltillisen voimaharjoittelun aloittaminen
 • kestävyyskunnon kohentaminen

7-9 vk rasitustaso korkeintaan RPE 13

>> Lue lisää Borgin asteikosta (RPE 6-20)

LYHYESTI:

 • haasta liikelaajuuksia asteittain esim. sukkia pukiessasi
 • pyri viimeistään nyt eroon apuvälineistä
 • kasvata kävelymatkaa
 • ole aktiivinen arkiaskareissa

Sivuston käyttäjät ovat vastuussa omasta harjoittelustaan. Sivuston tekijät eivät ole vastuussa mistään yksittäisten henkilöiden itsenäisen harjoittelun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai taloudellisista seuraamuksista..


Kolmannen vaiheen harjoittelun tavoitteita ovat:

 • Harkitse vahvimmista kipulääkkeistä luopumista
 • Tee päivittäin liikkuvuus ja venytysharjoitteita
 • Lonkkaa voi nyt koukistaa yli 90 astetta. Tee venytykset maltilla ja omia tuntemuksia kuunnellen
 • Kestävyysharjoittelu tukee jaksamistasi jokapäiväisissä toimissa
 • Harjoittele lihasvoimaa 3-4 kertaa viikossa huolehtien riittävästä palautumisesta ja levosta
 • Voit aloittaa reippaamman harjoittelun, esim. kuntopyörällä ajon vastusta vastaan, voimaharjoittelun painoilla ja reippaamman vesivastusharjoittelun

Edellisten liikkeiden lisäksi voidaan aloittaa seuraavia liikkeitä:

LIIKEHALLINTA, ASENTO JA TASAPAINO

LIIKEHALLINTA, LIIKKUVUUS

KÄVELYHARJOITTELU

KESTÄVYYSKUNTO

LIHASKUNTO, VOIMA